CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

CILJEVI ODRZIVOG RAZVOJA

Preuzeti OVDE.

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICAMA S DECOM

Preuzmi OVDE.

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Preuzmi OVDE.

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACINE

Preuzmi OVDE.

ZAKON O RADU

Preuzmi OVDE.

POGLAVLJE 19 SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU SRBIJE I EU: SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE

O Poglavlju 19. informiši se OVDE.

NACIONALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU

Preuzeti OVDE