Vesti

U NOVOM SADU ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU “SAMOHRANI RODITELJI KAO KORISNICI USLUGA ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE ZAŠTITE”

Obuke za savetnike i voditelje slučajeva

17. Mar 2019.

 

U Novom Sadu je od 11. do 13. marta 2019. godine, održana treća po redu trodnevna obuka na temu “Samohrani roditelji kao korisnici usluga socijalne zaštite i zapošljavanja” namenjena savetnicima u Nacionalonoj službi i socijalnim radnicima u Centrima za socijalni rad. Obuka je organizovana za 20 savetnika i 20 socijalnih radnika.

Edukacije se realizuju u saradnji Fondacije Ana i Vlade Divac i Centra za dostojanstven rad, a imaju za cilj da približe učesnicima normativni okvir i postojeću praksu vezanu za prava samohranih roditelja, ali i da podstaknu saradnju i razamenu iskustava među učesnicima.

Nakon Beograda i Novog Sada, obuke će biti organizovane u Nišu, a imaju za cilj da obuhvate 120 savetnika za zapošljavanje i socijalnih radnika.

Više o programu edukacija možete pogledati na sajtu Komore socijalne zaštite:

https://www.komorasz.rs/event/samohrani-roditelji-kao-korisnici-usluga-zaposljavanja-i-socijalne-zastite-normativni-okvir-polozaja-samohranih-roditelja-3/?instance_id=182

Obuke se realizuju uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).