Besplatna prvana pomoć

Beograd

Pravna klinika za porodično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Goce Delčeva 36, 1070  Novi Beograd

011/2095-500

pravna.klinika@pravnifakultet.rs;

http://www.pravnifakultet.rs

 

Beograd

Pravna klinika za porodično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

Bul. kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd

011/3027-600

http://www.ius.bg.ac.rs/

 

Beograd

Pravna klinika za prava deteta  Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Goce Delčeva 36, 11070 Novi Beograd

011/2095-500

klinika.pravadeteta@pravnifakultet.rs

http://www.pravnifakultet.rs