Kontakt

Fondacija Ana i Vlade Divac

Kancelarija u Srbiji

Ilije Garašanina 53a/7
11120 Beograd
PAK 135605

Telefon: +381 11 3341755

Email: hod@divac.com